bus auto fiets
Menu

Inschrijf- en verkoopvoorwaarden

Inschrijf- en verkoopvoorwaarden

 1. Door het invullen en versturen van dit online inschrijfformulier verklaar je bekend te zijn met de inschrijf- en verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.
 2. Het aanvinken van de akkoordverklaring onder het inschrijfformulier wordt gezien als de ondertekening van dit formulier.
 3. Iedere gegadigde is gerechtigd één formulier in te vullen en te versturen.
 4. Partners kunnen samen maar één keer inschrijven. De gekozen tenaamstelling op dit formulier wordt bij aankoop ook de tenaamstelling op de koop- en/of aannemingsovereenkomst. Indien je met je partner koopt, kun je dus maar één keer inschrijven. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar. Kandidaten die dubbel inschrijven, kunnen uitgesloten worden van toewijzing, optieverstrekking dan wel aankoop van een woning. 
 5. Lees eerst de informatie goed door alvorens je het inschrijfformulier verstuurt.
 6. Deze inschrijving is geheel vrijblijvend, er kunnen géén rechten aan worden ontleend.

Inschrijftermijn

 1. Wanneer een formulier door Novaform is ontvangen en de uiterste datum van de inschrijftermijn is verstreken, is het niet meer mogelijk hierin wijzigingen aan te brengen. 
 2. Je ontvangt altijd een e-mailbevestiging na het verzenden van het formulier.
 3. De verkoop van de nieuwe bouwkavels van nieuwbouwproject WIECK gaat op 19 februari 2021 uur van start.
 4. De inschrijftermijn sluit op 1 maart 2021 om 23.59 uur. Dit is de deadline voor het digitaal versturen van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. 
 5. Je kunt je ook nog na 1 maart '21 inschrijven. Je schrijft je dan in als reserve-kandidaat. 

Invullen formulier

 1. Indien je serieus belangstelling hebt in één of meerdere bouwnummers/kavels, verzoeken wij je dit kenbaar te maken door het invullen en insturen van het online inschrijfformulier.
 2. Het is niet mogelijk om handmatig in te schrijven tijdens de periode van online inschrijven; alleen formulieren die via de website worden verstuurd, worden in behandeling genomen. De makelaar kan desgewenst helpen om het formulier samen met je in te vullen. 
 3. De gekozen tenaamstelling op dit inschrijfformulier, wordt bij aankoop ook de tenaamstelling op de koopovereenkomst respectievelijk op de akte van levering.
 4. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar. 
 5. De bouwnummers dienen op volgorde van voorkeur ingevuld te worden.
 6. Onvolledig ingevulde formulieren kunnen ook uitgesloten worden van toewijzing.

 Toewijzing of loting

 1. Indien er meer kandidaten zijn dan geschikte woningen, zal er overgegaan worden tot willekeurig toewijzing.
 2. Deze toewijzing wordt uitgevoerd door Novaform. Dit gaat door middel van een geautomatiseerd systeem. Novaform behoudt hierbij altijd het recht van gunning. 

Proces toewijzing

Novaform zal op basis van de voorkeuren aangegeven in de inschrijfformulieren de bouwnummers/kavels toewijzen. 

De kandidaten die in eerste instantie geen bouwnummer toegewezen hebben gekregen, blijven reserve-kandidaat.

Indien er gedurende het optie-/verkooptraject weer bouwnummers/kavels beschikbaar komen, worden deze toegewezen aan de reserve-kandidaten.

Uitslag toewijzing 

 1. Op 2 maart 2021 worden de bouwnummers/kavels toegewezen. 
 2. De kandidaten die een woning toegewezen hebben gekregen, worden uiterlijk op 4 maart geïnformeerd door de makelaar.
 3. De kandidaten die in eerste instantie geen woningen toegewezen hebben gekregen, blijven reserve-kandidaat. 
 4. De reservekandidaten worden binnen één week via de mail geïnformeerd.
 5. Er is geen positie op een reservelijst. Indien er een optant afvalt wordt het bouwnummer op dat moment opnieuw toegewezen aan een reserve-kandidaat. 
 6. Indien je je inschrijft voor een bouwnummer na de eerste inschrijftermijn (na 1 maart 2021), dan is 1 t/m 5 niet meer van toepassing. Indien je je inschrijft na 1 maart, dan neemt de makelaar alleen contact met je op indien er een bouwnummer/kavel voor je beschikbaar is gekomen. 

 Stappenplan na toewijzing

 1. De kandidaten die een bouwnummer/kavel toegewezen hebben gekregen, ontvangen hiervan bericht van de makelaar.
 2. Met deze kandidaten wordt direct een afspraak met de makelaar gepland. 

Verkoopgesprek bij de makelaar

 1. Bij toewijzing wordt er direct een afspraak gepland met de makelaar. Deze afspraak vindt uiterlijk binnen een week na de toewijzing plaats. 
 2. In dit gesprek is er alle ruimte voor vragen en geeft de makelaar nadere toelichting.

Beslissingstermijn 

 1. Na het verkoopgesprek vragen wij je binnen maximaal 1 week om tot een besluit te komen over de aankoop.
 2. Heb je de intentie om tot koop over te gaan? Dan maakt de makelaar de concept koopovereenkomst op. Deze ontvang je voorafgaand aan de tekenafspraak.
 3. Zie je af van aankoop, dan wordt er een afspraak gepland met een eventuele reserve-kandidaat.
 4. Indien je niet kunt voldoen aan bovengenoemde afspraak- en beslistermijnen, behouden wij ons het recht voor om door te gaan met reservekandidaten.

 Financieel advies

 1. Wij rekenen erop dat je voordat jij je inschrijft al voldoende informatie inwint op het gebied van financiële mogelijkheden.

 Vragen of hypotheekgesprek?

 • Heb je vragen of wens je een afspraak met een hypotheekadviseur, neem dan contact op met de makelaar.

Privacy voorwaarden & wat doen we met jouw gegevens

 1. Jouw gegevens worden opgeslagen in een CRM-systeem voor de bovenstaand beschreven doelen.
 2. Novaform vindt het belangrijk om te voldoen aan de bescherming van jouw gegevens. Daarom hebben we een uitgebreid document met alle privacy voorwaarden.
 3. Door het versturen van dit formulier geef je aan akkoord te gaan met onze privacy voorwaarden. Die kun je hier bekijken.

Update

Verkocht

Verkocht

Alle woningen en bouwkavels van zijn verkocht. Er komt geen nieuw woning- of kavelaanbod meer in Wieck.